Hôm nay:
Mobile đầu trang

Đại học chính quy

Đề án tuyển sinh năm 2018 của Học viện Tài chính

Đề án tuyển sinh năm 2018 của Học viện Tài chính

Phương thức tuyển sinh Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Năm 2018, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 6.900 chỉ tiêu cho hệ Đại học chính quy.

Phương án tuyển sinh đại học 2018 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố phương án và chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2018, trong đó có 30% chỉ tiêu xét tuyển qua học bạ.

Nhận định về điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 từ các trường

Ngày 14-3, Bộ Giáo dục và Ðào tạo ban hành Thông tư 07/2018/TT-BGDÐT sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy. Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy có khá nhiều điểm mới.

Nhận định về điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018

Ngày 14-3, Bộ Giáo dục và Ðào tạo ban hành Thông tư 07/2018/TT-BGDÐT sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy. Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy có khá nhiều điểm mới.