Hôm nay:
Mobile đầu trang

Đại học

Thông tin tuyển sinh Đại học

Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Năm 2018, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến xét tuyển khoảng 6.300 chỉ tiêu đại học cho 38 ngành chương trình đào tạo tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình đào tạo chất lượng cao và 10 ngành chương trình liên kết quốc tế. Trường xét tuyển theo 02 phương thức:

Đề án tuyển sinh năm 2018 của Học viện Tài chính

Đề án tuyển sinh năm 2018 của Học viện Tài chính

Thông tin tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) năm 2018

Thông tin tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) năm 2018

Phương thức tuyển sinh Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Năm 2018, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 6.900 chỉ tiêu cho hệ Đại học chính quy.

Phương án tuyển sinh đại học 2018 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố phương án và chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2018, trong đó có 30% chỉ tiêu xét tuyển qua học bạ.