Hôm nay:
Mobile đầu trang

Đề án tuyển sinh 2018

Đề án tuyển sinh 2018

Đề án tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Lao động - Xã hội

Đề án tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Lao động - Xã hội

Đề án tuyển sinh năm 2018 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường

Đề án tuyển sinh năm 2018 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường

Đề án tuyển sinh năm 2018 của Đại học Hồng Đức

Đề án tuyển sinh ĐH, CĐ, TC sư phạm hệ chính quy năm 2018 vào trường ĐH Hồng Đức

Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Năm 2018, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến xét tuyển khoảng 6.300 chỉ tiêu đại học cho 38 ngành chương trình đào tạo tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình đào tạo chất lượng cao và 10 ngành chương trình liên kết quốc tế. Trường xét tuyển theo 02 phương thức:

Đề án tuyển sinh năm 2018 của Học viện Tài chính

Đề án tuyển sinh năm 2018 của Học viện Tài chính