Đơn vị đào tạo

Lịch sử hình thành và mục tiêu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tiền thân của Đại học Tôn Đức Thắng là Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng, thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh sáng lập và quản lý thông qua Hội đồng quản trị Nhà trường do Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đương nhiệm lúc đó làm Chủ tịch.

Giới thiệu chung về Trường Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL