Hôm nay:
Mobile đầu trang

Học viện Quản lý giáo dục thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học k17 (tháng 3/2018)

06-03-2018 00:00 Lượt xem:
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học K17

Đối tượng: Người Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn du học có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức , kỹ năng nghiệp vụ tổ chức để thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Nội dung học tập: Theo thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 Về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Chi tiết thông báo xem tại: Thông báo tuyển sinh

Bình luận