Hôm nay:
Mobile đầu trang

Học viện Quản lý giáo dục tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ đợt I năm 2018

21-03-2018 00:00 Lượt xem:
Học viện Quản lý giáo dục xin thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ đợt I năm 2018 như sau:

Đối với đào tạo trình độ Thạc sỹ, xin vui lòng xem chi tiết tại đây:

1. Quản lý giáo dục

2. Tâm lý học lâm sàng

3. Công nghệ thông tin

Đối với đào tạo trình độ Tiến sỹ, xin vui lòng xem chi tiết tại đây:

* Quản lý giáo dục

Bình luận