Thạc sỹ

Tuyển sinh thạc sỹ

Tuyển sinh Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ điều hành cao cấp - EMBA tháng 12.2017

Trường Đại học Ngoại thương thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ điều hành cao cấp - EMBA tháng 12.2017 như sau: