Hôm nay:
Mobile đầu trang

Thông tin tuyển sinh 2018 Trường Đại Học KinhTế - Kỹ Thuật Công Nghiệp

04-04-2018 09:00 Lượt xem:
Thông tin tuyển sinh 2018 Trường Đại Học KinhTế - Kỹ Thuật Công Nghiệp

I. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu 2018

Xét điểm thi THPT QG

Xét kết quả học THPT

Cơ sở Hà Nội - DKK

 

 

1.280

550

- Công nghệ thực phẩm

7540101

A00; A01;

B00 và D01

90

35

- Công nghệ sợi, dệt

7540202

A00; A01;

D01 và C01

25

10

- Công nghệ may

7540204

50

20

- Công nghệ Thông tin

7480201

70

30

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

50

20

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

7510301

50

20

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, viễn thông

7510302

70

30

- Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

7510201

100

40

- Kế toán

7340301

350

150

- Quản trị kinh doanh

7340101

200

100

- Tài Chính - Ngân hàng

7340201

175

75

 - Kinh doanh thương mại

7340101

50

20

Cơ sở Nam Định - DKD

 

 

545

250

- Công nghệ thực phẩm

7540101

A00; A01;

B00 và D01

35

15

- Công nghệ sợi, dệt

7540202

 

10

5

- Công nghệ may

7540204

 

20

10

- Công nghệ Thông tin

7480201

 

35

15

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

 

20

10

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

7510301

 

20

10

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, viễn thông

7510302

 

35

15

- Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

7510201

 

40

20

- Kế toán

7340301

 

140

60

- Quản trị kinh doanh

7340101

 

100

50

- Tài Chính - Ngân hàng

7340201

 

70

30

 - Kinh doanh thương mại

7340101

 

20

10

Cộng

 

 

.1.825

800

 

A00: Toán, Vật lý, Hóa học                  A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

B00: Toán, Sinh học, Hóa học;            D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn

C01: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

2. Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Đối tượng tuyển sinh:

 Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

4. Phương thức tuyển sinh:

- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018;

- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ THPT.

5. Điểm trúng tuyển được xác định theo từng ngành và từng cơ sở đào tạo.

6. Thí sinh trúng tuyển nhập học được hưởng học bổng khuyến khích học tập, chính sách ưu tiên, ưu đãi theo quy định hiện hành.

7. Thí sinh được tùy ý lựa chọn địa điểm học tập Hà Nội hoặc Nam Định theo nhu cầu của cá nhân. Nhà trường ưu tiên điểm xét tuyển thấp hơn và miễn phí 500 chỗ ở KTX năm học 2018 - 2019 cho thí sinh học tập tại cơ sở Nam Định.

 

II. TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018:

1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu:

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh

- Công nghệ thực phẩm

6540103

A00; A01;

B00 và D01

50

- Công nghệ sợi, dệt

6540201

A00; A01;

D01 và C01

25

- Công nghệ may

6540204

100

- Công nghệ Thông tin

6480201

50

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

6510305

50

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

6510303

50

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, viễn thông

6510312

25

- Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

6510201

50

- Kế toán

6340301

100

- Quản trị kinh doanh

6340404

50

- Tài Chính - Ngân hàng

6340202

50

Cộng

 

 

600

 

2. Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tƣơng đương).

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học bạ THPT.

5. Điểm trúng tuyển được xác định theo từng ngành và từng cơ sở đào tạo.

6. Thí sinh trúng tuyển nhập học được hưởng học bổng khuyến khích học tập, chính sách ưu tiên, ưu đãi theo quy định hiện hành.

7. Thí sinh được tùy ý lựa chọn địa điểm học tập Hà Nội hoặc Nam Định theo nhu cầu của cá nhân. Nhà trường ưu tiên điểm xét tuyển thấp hơn và miễn phí 500 chỗ ở KTX năm học 2018 - 2019 cho thí sinh học tập tại cơ sở Nam Định

Bình luận