Hôm nay:
Mobile đầu trang

Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 1

24-03-2018 08:18 Lượt xem:
Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 1
  • THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI TUYỂN, CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ NHẬP HỌC

       - Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/3/2018.

       - Thời gian trình bày đề cương nghiên cứu: 24,25/3/2018,

       - Thời gian dự kiến công bố kết quả tuyển sinh: 24/4/2018,

       - Thời gian dự kiến nhập học: 15/5/2018.

  • LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

      - Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000đ/thí sinh.

      - Đăng ký dự thi: 60.000đ/thí sinh.

      - Chi phí tư vấn, điều chỉnh đề cương nghiên cứu:  2.740.000đ/thí sinh.

>> Xem chi tiết thông báo

>> Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần

>> Mẫu hồ sơ dự tuyển tiến sĩ 2018 đợt 1

>> Mẫu đề cương ứng viên NCS 2018 đợt 1

>> Thư giới thiệu NCS

Bình luận